Vijesti

DIREKTOR VODOVODA KLINČA SELA USPJEŠNO ZAVRŠIO EDUKACIJU ZA TEHNIČKO OSOBLJE NA UREĐAJU ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

U tijeku je priprema studijske i projektne dokumentacije za dogradnju sustava odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Donja Zdenčina.

Cilj projekta je izraditi studijsku i tehničko – projektnu dokumentaciju za sufinanciranje sredstvima Europske unije kako bi se poboljšala vodno-komunalna infrastruktura na području Općine.

Nositelj projekta je Vodovod Klinča Sela d.o.o., a partner na projektu Općina Klinča Sela.

Kako je spomenutim projektom predviđena i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda direktor „Vodovoda Klinča Sela“ d.o.o. gosp. Marko Bilobrk polazi je i uspješno

završio edukaciju za tehničko osoblje na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Edukacija je trajala ukupno 30 dana ili 180 sati i vršena je po modulima i to:

  • Procesna tehnologija za pročišćavanje otpadnih voda (fizička, biološka, kemijska)
  • Nadzor i praćenje rada
  • Održavanje sastavnih dijelova uređaja
  • Laboratorijski radovi
  • Zaštita na radu
  • Alati i metode upravljanja
  • Pravna pitanja za dobivanje uporabne dozvole i za vrijeme rada
  • Upravljanje troškovima
  • Upravljanje ljudskim resursima i usavršavanje osoblja
  • Iznimke od standardnog rada uređaja i mjere ublažavanja.