Vijesti

ANKETA O ZAINTERESIRANOSTI GRAĐANA  ZA PROGRAM POS-a

Poštovani,

ukoliko ste zainteresiranosti  za rješavanje stambenog  pitanja putem Programa POS-a, molimo Vas da popunite  dolje navedenu  Anketu.

Popunjenu anketu dostavite na elektronsku adresu: info@klinca-sela.hr.

Rok za dostavu ankete je 28. 11. 2022. godine.

Obrazac Ankete o zainteresiranosti građana za Program POS-a.