Vijesti

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Klinča Sela

opcina klinca sela logo

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/22
URBROJ: 238/13-01-19-1
Klinča Sela, 18. 12. 2019.

Na temelju članka 36. Statuta Općine Klinča Sela

SAZIVAM

22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Klinča Sela
23. 12. 2019. godine u 19,00 sati
u prostorijama Općine Klinča Sela

Za sjednicu predlažem ovaj
D n e v n i r e d

1) Aktualni sat
2) Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice
3) Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Klinča Sela za 2019. godinu
4) Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Klinča Sela za 2019. godinu
5) Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu
6) Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Klinča Sela u 2019. godini
7) Donošenje odluke o II. izmjeni Proračuna Općine Klinča Sela za 2019. godinu
8) Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Klinča Sela za 2020. godinu
9) Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Klinča Sela za 2020. godinu
10) Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Klinča Sela u 2020. godini
11) Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Klinča Sela u 2020. godini
12) Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Klinča Sela za 2020. godinu
13) Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Klinča Sela za 2020. godinu sa projekcijama Proračuna Općine Klinča Sela za 2021. i 2022. godinu
14) Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Klinča Sela za 2020. godinu
15) Donošenje Odluke o usvajanju Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političke aktivnosti u 2020.godini
16) Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta kč.br. 827/8 k.o. Klinča Sela Nova
17) Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Klinča Sela
18) Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Klinča Sela
19) Zamolbe

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Klinča Sela
Mirko Horvatić