Vijesti

12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLINČA SELA

opcina klinca sela logo

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/12
URBROJ: 238/13-01-18-1
Klinča Sela, 22. 8. 2018.

Na temelju članka 36. Statuta Općine Klinča Sela

SAZIVAM

12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Klinča Sela
28. kolovoza 2018. godine u 19,00 sati
u prostorijama Općine Klinča Sela

Za sjednicu predlažem ovaj
D n e v n i r e d

1) Aktualni sat
2) Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice
3) Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu Komunalnog Klinča Sela d.o.o. za 2017. godinu
4) Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu Vodovoda Klinča Sela d.o.o. za 2017. godinu
5) Donošenje Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta
6) Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Klinča Sela
7) Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Klinča Sela
8) Donošenje Odluke o lokalnim porezima
9) Zamolbe

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Klinča Sela
Mirko Horvatić