Vijesti

LAG SAVA – NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

LAG SAVA raspisao je tri  natječaja za ​suradnika na EU projektima (javni radovi-Mladi za EU) za područje Samobora, Svete Nedelje i Klinča Sela te jedan natječaj za suradnika u LAG-u (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa) za područje Klinča Sela.

Natječaje možete pronaći na stranicama HZZ-a:

  1. Suradnik/ca u LAG-u : http://tiny.cc/qec3by
  2. Suradnik/ca na EU projektima (Sveta Nedelja): http://tiny.cc/rgc3by
  3. Suradnik/ca na EU projektima (Samobor): http://tiny.cc/xhc3by
  4. Suradnik/ca na EU projektima (Klinča Sela): http://tiny.cc/zic3by

Prijave traju do 17. lipnja 2016. a sve dodatne informacije možete pronaći u tekstu natječaja objavljenog na HZZ-u, na gore navedenim poveznicama.

LAG SAVA