Službeni glasnik

SLUZBENI-GLASNIK-OPCINE-KLINCA-SELA-IV-2010.pdf

Datum: 08.08.2010.

broj-3a-ostale-odluke.pdf

Datum: 29.06.2010.

broj-3-rebalans-proracuna.pdf

Datum: 29.06.2010.

SLUZBENI-GLASNIK-OPCINE-KLINCE-SELA-II-2010_61309.pdf

Datum: 16.06.2010.

SLUZBENI-GLASNIK-I-2010.pdf

Datum: 06.04.2010.