Godišnji obračun PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

Kopija FINANCIJSKA IZV. 12-2019-MIN_

Bilješke uz financijska izvješća 01.01.-31.12.2019.

Bilješke uz bilancu na dan 31.12.2019.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2019.

 

FINANCIJSKI IZV. 2018-12.

 

2.izmjena Proračuna Općine Klinča Sela za 2019. godinu zajedno s projekcijamaProračun Općine Klinča Sela za 2020.godinu s projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Klinča Sela za razdoblje od 01.01.2018-31.12.2018. godine

 

I. Izmjena Proračuna Općine Klinča sela za 2019. god.

noreplay@duplico.hr_20190115_135325noreplay@duplico.hr_20190115_135206noreplay@duplico.hr_20190115_104120noreplay@duplico.hr_20181112_123653noreplay@duplico.hr_20181003_143816BILJEŠKE-BILANCA-2017_ (3)

BILJEŠKE PR-RAS-12-2017_

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 01.01.2019. do 30.06.2019.

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017.-12

 

Tablice uz obvezne Biljeske-2017.

 

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Klinča Sela za razdoblje od 01.01.2017.-30.06.2017.

 

godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Klinča Sela za 2016. godinu

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU.

proracun-za-2017-10

 

godisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-proracuna-opcine-klinca-sela-za-2015-godinu

 

polugodisnji-obracun-proracuna-od-01-01-30-06-2016

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.GOD.

 

II. Izmjena Proračuna Općina Klinča Sela za 2017 godinu i popratni dokumenti

 

Proračun za 2018. godinu-popratni dokumenti

 

PRORAČUN 2016.