Projekti

Aktualni projekti

UREĐENJE CENTRALNOG TRGA DR. FRANJE TUĐMANA U KLINČA SELU

Na slobodnom prostoru u središtu centralne zone, uredit će se centralni trg Dr. Franje Tuđmana.

Površina zahvata iznosi cirka 4000 m2.

Na novoformiranom pješačkom trgu nalazit će se sljedeći sadržaji:

  1. Poslovna zgrada na sjevernom djelu parcele uz Amruševu ulicu.
    U prizemlju zgrade predviđeni su poslovni prostori koji će imati direktan kontakt sa trgom a na katu će poslovni prostori biti vezani stubištem i pješačkom galerijom. Kroz centralni dio zgrade biti će pješački pasaž sa vezom na Amruševu ulicu.
    Južno pročelje prema trgu uredit će se tako da se njezin centralni dio koristi kao veliki ekran za elektronske prikaze filmova, priredbi, reklama, javnih prijenosa i slično.
  1. Multifunkcionalni natkriveni prostor predstavlja veliko otvoreno natkriveno četverostrešno krovište na stupovima koje će osigurati natkriveni prostor za manifestacije, priredbe, izložbe, prezentacije, postave mobilnih prodajnih pultova te kao natkrivena igraonica za djecu. Jedan dio tog natkrivenog prostora moći će se jednostavno i zatvarati laganim konstrukcijama. Ovome prostoru osiguran je i kolni prilaz sa parkiralištem.
  1. Prostor trga
    Pješačka površina opločit će se višebojnim betonskim kockama. Postojeće visoko zelenilo u potpunosti se zadržava a ostale zelene površine hortikulturno će se uredit i oplemenit ukrasnim raslinjem, travnatim površinama, kao i bogatom urbanom opremom te adekvatnom javnom rasvjetom.

Dječje igralište biti će opremljeno spravama i igračkama namijenjenim dječjem uzrastu.

Na centralnom dijelu trga osiguran je prostor za spomenik predsjedniku Dr. Franji Tuđmanu. Spomenik se sastoji od biste na mramornoj kocki a koja se postavlja usred fontane. Fontana će biti osvijetljena i noćnom rasvjetom.

 

 

 

 

Datum: 09.03.2016.

USKORO!

Datum: 13.01.2016.

Projekti u pripremi

POPIS PROJEKATA RAZVOJA OPĆINE KLINČA SELA PREMA FAZAMA IZVODLJIVOSTI

 

                         PROJEKT                          FAZA
Izgradnja vodospreme Tržić i rekonstrukcija cjevovoda Započeta gradnja
Izgradnja vodoopskrbnog sustava Projektna ideja
Modernizacija i izgradnja sustava javne rasvjete Projektna dokumentacija
Razvoj širokopojasne infrastrukture Projektna dokumentacija
Izgradnja obilaznice Klinča Sela Projektna ideja
Izgradnja državne ceste čvor Zdenčina – most na Kupi Projektna dokumentacija
Izgradnja ceste Ekonomija – Matije Gupca Projektna ideja
Modernizacija nerazvrstanih cesta Započeta gradnja
Revitalizacija ceste Beter – Repišće Projektna dokumentacija
Modernizacija ceste Novo Selo Okićko – Poljanica Okićka Projektna ideja
Rekonstrukcija mosta na potoku Lipoteček – Kupinec Projektna ideja
Rekonstrukcija mosta na potoku Maretići – Kupinec Projektna dokumentacija
Izgradnja mosta na potoku Botića – Donja Zdenčina Projektna ideja
Uređenje drvoreda Projektna ideja
Gradnja i uređenje trga dr. Franje Tuđmana Projektna dokumentacija
Gradnja i uređenje trga Stjepana Radića U pripremi
Gradnja i uređenje trga u Betru Projektna ideja
Spomen park šuma Šumbar Projektna ideja
Izgradnja i uređenje dječjih igrališta Projektna ideja
Gradnja sportske dvorane U pripremi
Dovršenje ambulante U pripremi
Sanacija crkve Blažene Djevice Marije u Okiću U pripremi
Kulturno društveni centar Klinča Sela Projektna dokumentacija
Uređenje infrastrukture u poslovnim zonama Projektna dokumentacija
Zeleni grad Kupinec U pripremi
Gospodarenje vodnim resursima dubljih vodonosnika Projektna ideja
Izrada karte poljoprivrednih proizvođača U pripremi
Klub za zapošljavanje Projektna dokumentacija
Osposobljavanje nezaposlenih i poticanje na zapošljavanje/samozapošljavanje za ekološku poljoprivredu Projektna dokumentacija
Aktivacijski centar za mlade – Aktivacija nezaposlenih mladih kroz obrtništvo Projektna dokumentacija
Centar za prijem posjetitelja i nadzor prirodnih vrijednosti „Zdenčina“ Projektna ideja
Uređenje šumskih puteva U pripremi
Uređenje projekta Šubička i voćni vrt Šubička Projektna ideja
Postavljanje biciklističkih stanica U pripremi
Izgradnja centra za smještaj posjetitelja Projektna ideja
Izgradnja Eko sela s auto kampom Projektna ideja
Uređenje poučnih tematskih staza Projektna ideja
Izgradnja kanalizacijskog sustava i pročistača otpadnih voda Projektna dokumentacija
Sanacija divljih odlagališta otpada Projektna dokumentacija
Izgradnja reciklažnog dvorišta Projektna dokumentacija
Masterplan za razvoj prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb-Karlovac Projektna dokumentacija
Datum: 11.07.2016.

USKORO!

Datum: 13.01.2016.

Završeni projekti

USKORO!

Datum: 13.01.2016.