Obavijesti

ZBIRNA-LISTA-S-KANDIDATIMA-.pdf

Datum: 03.05.2013.

nacelnik—zbirna-lista.pdf

Datum: 03.05.2013.

1–RJESENJE-GLASACKA-MJESTA_66982.pdf

Datum: 10.04.2013.

JAVNI-POZIV-za-predlaganje-kandidata-za-clanove-Savjeta-mladih-Opcine-Klinca-Sela.doc

Datum: 21.01.2013.

Ponovna-Javna-rasprava.doc

Datum: 11.01.2013.

JAVNA-RASPRAVA–VI-Izmjene-i-dopune-PPUOKS.pdf

Datum: 11.07.2012.

1–RJESENJE-GLASACKA-MJESTA.pdf

Datum: 10.01.2012.

OBJAVA-referendum-2012.pdf

Datum: 29.12.2011.

Priprema-PB-a-za-odrzavanje-drzavnog-referenduma.pdf

Datum: 29.12.2011.