Obavijesti

Sca_Objava-biracima.pdf

Datum: 25.11.2014.

JAVNA-RASPRAVA-VII-IZMJENE-I-DOPUNE-PPUO-KLINCA-SELA-kopija.pdf

Datum: 11.11.2014.

JAVNA-RASPRAVA-Klinca-Sela-5-(UPU-8).pdf

Datum: 11.11.2014.

Odluka-o-imenovanju-sluzbenika-za-informiranje.pdf

Datum: 07.11.2014.

Odluka-o-ustrojavanju-sluzbenog-upisnika.pdf

Datum: 07.11.2014.

zakljucak-o-sufinanciranju-udzbenika-28-10-2014.pdf

Datum: 28.10.2014.

UPU-11.pdf

Datum: 02.10.2014.

Plakat_KUD_2014_FINAL.pdf

Datum: 19.09.2014.

PLAN-PRIJMA-U-SLUZBU-ZA-2014-GODINU.pdf

Datum: 12.09.2014.

Izvjesce-o-javnoj-raspravi-UPU-11.pdf

Datum: 01.08.2014.

OBAVIJEST-O-DONACIJAMA-Mijo-Matulin.pdf

Datum: 07.07.2014.

OBAVIJEST-O-DONACIJAMA-Stjepan-Fures.pdf

Datum: 07.07.2014.