UDRUGA EDUKA – CENTAR LOKALNOG RAZVOJA

Udruga Eduka je dobrovoljna, neprofitna i nestranačka udruga osnovana u listopadu 2015. godine kao rezultat projekta Eduka – lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II, a zamišljena je kao pokretač lokalnog razvoja.

Njezini su ciljevi: poticanje razvoja i jačanje lokalne zajednice u području održivog razvoja, socijalne skrbi, obrazovanja, zdravstva, gospodarstva, poticanje djece, mladih, odraslih i osoba treće životne dobi  na aktivno sudjelovanje u društvu, povećanje razine javne svijesti o ulozi i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, promicanje ideje aktivnog uključivanja građana u život zajednice i pružanje potpore civilnim inicijativama, promicanje međusektorske suradnje u društvu, aktivni doprinos razvoju zajednica na ruralnom prostoru, promicanje i zaštita ljudskih prava, poticanje volontiranja u lokalnoj zajednici, poticanje i pružanje podrške razvoju poduzetništva i perspektivnih gospodarskih sektora (ruralni turizam, specijalni oblici turizma, energija, zeleno poduzetništvo i sl.).

S obzirom na navedene ciljeve,  udruga Eduka usmjerena je na: nezaposlene osobe, male i srednje poduzetnike i obrtnike, ruralno stanovništvo, volontere, mlade osobe i to kako na opću populaciju tako i na  one mlade s rizičnim oblicima ponašanja, djecu – opću populaciju te djecu u riziku od socijalne isključenosti, roditelje djece s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, umirovljenike, turiste, odgojno-obrazovne ustanove, lokalnu i regionalnu samoupravu te udruge i građanske inicijative.

Ono čemu se udruga Eduka namjerava posebno posvetiti u 2016. godini su sljedeći programi:

  1. PODRŠKA ZAPOŠLJAVANJU LOKALNOG STANOVNIŠTVA
  2. PODRŠKA RAZVOJU LOKALNOG PODUZETNIŠTVA
  3. POVEĆANJE KVALITETE ŽIVOTA U ZAJEDNICI
  4. SURADNJA S JAVNIM I CIVILNIM SEKTOROM
  5. RAZVOJ VOLONTERSTVA U LOKALNOJ ZAJEDNICI